TIETOSUOJASELOSTE

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Wood Innovations Finland Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 7.6.2021.

Yrityksemme tietosuojaseloste kertoo, millaisia henkilötietoja voimme kerätä asiakkaastamme hänen tilatessaan tuotteitamme ja palveluitamme tai ottaessaan yhteyttä meihin Wood Innovations Finland verkkosivuston kautta. Rekisteriselosteesta ilmenee myös se, mihin tarkoituksiin voimme keräämiämme henkilötietoja hyödyntää. Käyttämällä verkkosivustoamme ja palveluitamme asiakkaamme hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn laatimamme ja päivittämämme tietosuojaselosteen mukaisesti.

1. Rekisterinpitäjä

Wood Innovations Finland Oy
Sbeliuksenkatu 4
15110 Lahti

2684967-8

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jonas Nieminen

info@wiilubike.fi

0445706651

3. Rekisterin nimi

Wood Innovations Finland Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittely

Yrityksemme asiakkaiden henkilötietoja hyödynnetään vain voimassa olevan henkilötietolain mukaisiin tarkoituksiin:

Asiakassuhteiden hoitamiseen ja ylläpitoon

Asiakaskirjeiden ja tiedotteiden toimittamiseen ja lähettämiseen

Asiakaskuntaa koskevan informaation keräämiseen

 

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Lomakkeelta tallennetaan ne yhteystiedot, jotka lomakkeen lähettäjä on ilmoittanut.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkailtamme saatavien henkilötietojen säilytysajat vaihtelevat lainsäädännöstä sekä niiden käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Henkilötietoja päivitetään tarvittaessa ja niitä säilytetään huolellisesti lain edellyttämällä tavalla.

7. Tietojen säännönmukainen luovuttaminen

Asiakkailtamme keräämiämme tietoja luovutamme voimassa olevan henkilötietolain 19 § mukaisiin suoramarkkinointitarkoituksiin sekä mielipidetutkimuksiin.

8. Tietojen siirto EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle.

9. Evästeiden hyödyntäminen

Verkkosivumme hyödyntää evästeitä voidakseen tarjota palvelut asiakasystävällisinä.

Verkkosivustomme käyttää Google Analytics-ohjelmistoja tilastotietoja varten sivuston kävijöistä.

10. Henkilötietojen tarkastusoikeus

Yrityksemme asiakas- ja markkinointirekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa kyseiseen rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai vaihtoehtoisesti puutteellisen tiedon täydentämistä.